Dynamický nákupní systém

Dynamický nákupní systém (DNS) je zvláštním druhem zadávacího řízení upraveným zákonem o veřejných zakázkách. Zavedením DNS si zadavatel zajišťuje možnost průběžných nákupů dle aktuální potřeby v rámci dané komodity. V DNS lze pořizovat zboží a služby obvyklé, běžně dostupné. Dynamika systému tkví ve skutečnosti, že se do něj průběžně mohou přidávat další dodavatelé. Pro zadavatele znamená zavedení DNS:

- relativně rychlé pořízení zboží a služeb spadající do pod/nadlimitního režimu (cca 6-8 týdnů)

- jednodušší administraci zadávacího řízení

- možnost uzavření smlouvy před uplynutím zákonných lhůt pro podání námitek zájemců

- řešení nákupů ad hoc

- menší nároky na plánování nákupů na kalendářní rok

- pro řešitele komfortní způsob nákupu bez nadměrné administrativy