V oblasti nákupu a logistiky provádí NVZ následující činnosti:

  • Vystavuje objednávky na základě požadavků jednotlivých pracovišť ZČU na dodávky veškerého hmotného a nehmotného majetku
  • Vystavuje objednávky investičního charakteru
  • Vystavuje objednávky na základě požadavků jednotlivých pracovišť ZČU na nákup veškerého materiálu a služeb nevýrobní povahy
  • Sbírá a zpracovává na základě požadavků jednotlivých pracovišť ZČU podklady pro DNS (Dynamický nákupní systém) a podklady pro minitendry tj. pro čerpání z RS (Rámcových smluv)
  • Zajišťuje provoz centrálního skladu
  • Pořizuje zápisy o převzetí majetku a přiděluje inventární čísla
  • Provádí protokolární zařazení majetku včetně technického zhodnocení dle Klasifikace produkce (CZ-CPA )
  • Zajišťuje celní řízení
  • Zabezpečuje náhradové řízení