Nákup a veřejné zakázky

Oddělení Nákup a veřejné zakázky je součástí účelového zařízení Provoz a služby Západočeské univerzity v Plzni.

V případě dotazů nebo požadavků využívejte kontaktní e-mail nvz@ps.zcu.cz.

Oddělení zajišťuje nákupní proces a pomáhá realizovat investiční potřeby pro všechny součásti ZČU, zajišťuje poradenství zaměstnancům součástí v dotčených oblastech. V neposlední řadě jednotlivé svěřené procesy a činnosti plánuje, organizuje a kontroluje.

Důležité informace: