V oblasti veřejných zakázek provádí NVZ následující činnosti:

  • Administruje veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
  • Administruje výzvy zadávané v dynamickém nákupním systému.
  • Poskytuje metodickou podporu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Na základě podkladů hodnotící komise vypracovává rozhodnutí o přidělení zakázky malého rozsahu.
  • Po dohodě vedoucích útvarů administruje zakázku malého rozsahu.
  • Na základě vložených záměrů řešitelů určuje režimy jednotlivých požadovaných nákupů.
  • Poskytuje řešitelům konzultaci při přípravě zadávacího řízení.
  • Zpracovává plán veřejných zakázek na kalendářní rok.
  • Pro podlimitní a nadlimitní veřejné takázky zpracovává návrhy smluv ve spolupráci s OPR.